Skip to main content

Disclaimer

Stichting Music Meeting Gorredijk is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.musicmeetinggorredijk.nl. Hoewel de website met de grootst mogelijk
zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan het toch mogelijk zijn dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Aan de juistheid van de geboden informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet
geen enkele rechtsverhouding met Stichting Music Meeting Gorredijk ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Kopiëren, downloaden of gebruiken van intellectuele eigendommen en logo's van Stichting Music Meeting Gorredijk voor bedrijfsdoeleinden zijn uitdrukkelijk verboden, zonder dat men vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende heeft verkregen. Het auteursrecht / copyright op deze website ligt bij Stichting Music Meeting Gorredijk, haar leveranciers, of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Deze websites kan links bevatten die niet van Stichting Music Meeting Gorredijk zijn. Stichting Music Meeting Gorredijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites verbonden websites.